در زندگي هر كسي ممكن است لحظه‌اي باشد كه بفهمد آن كسي نيست كه هميشه فكر مي‌كرده بوده. يك لحظه‌ي باراني. لحظه‌اي كه، به اصطلاح رايج، يك لحظه نيست، يك آنِ كش‌آمده در زمان است. يك لحظه‌ي تكرار شونده. كه ناگهان احساس مي‌كني تاروپود تنها دست‌آويز هستي‌ات از هم مي‌گسلد... و همه چيز تباه مي‌شود.

...

/ 0 نظر / 5 بازدید