/ 1 نظر / 5 بازدید
ام البلاد

ای هيچ نام تو هيج باد ..روزی امروزمان را برسان تا با اندکی رنج دفعش کنيم.......بر کمرمان قوت افزا تا سنت لايتغيرت را پاس بداريم ........... مخرج ها و مهبل ها را از فراخی در امان دار ...........ای همه هيچ