...

/ 2 نظر / 6 بازدید
نامی

سلام این یکی از بهترین آثار شماست. اگر همه ی نوشته هاتون به این زیبایی باشن خواننده هاتون بیش از پیش خواهند بود.

فرهاد

این یعنی هنوز زنده ای. به تو تبریک می گم و به دور و بری هات تسلیت.