وَلَهُ مَلالٌ لَيسَ فَوقَ مَلالِهِ

إلا مَلالُ الله

ملَّ مَلالُه

 

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
ام البلاد

هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال او در دل است هیچ دلی نیست بی ملال

بادبادک بی دنباله

؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! تو که می دونی من عربی بلد نيستم اما ملالی نيست جز دوری داستان های شما تو رو جون ...... بنويس نقطه چين را پر کنيد : الف - کاملی ب - سجادی ج - کفاش د - هر دو

.....

و خداوند ملال و ملول را آفريد تا انسان از اين همه خوشي حالت تهوع نگيرد.

مملل!

تو واقعا ملولی يا تمالل ميکنی؟ ملّ المللا ملول ديگری است که ملاله املّ الملائل است. استملالت به دل ملولم ملالی افزون ماليد!