از لای ترجمه ها

اکنون دیگر مفهوم «رئالیسم جادویی» از اعتبار افتاده است. زمانی که این مفهوم اولین بار، برای تعریف کار برخی از نویسندگان امریکای لاتین و بعد از آن، شمار اندکی از نویسندگان دیگر نقاط جهان به وجود آمد، معنایی روشن داشت که باعث شد در نقد ادبی مفید باشد. اگر کسی فهرستی از آثار رئالیسم جادویی اولیه تهیه کند، مسلماً می تواند ویژگی های مشترکی را در این کارها بیابد. این مفهوم همچنین اشاره به جامه ی تکنیکی خاصی دارد که نویسنده باید آن را بر تن کند. اما اکنون برای نامیدن کاری به «رئالیست جادویی» کلمات آشفته به کار می روند و نمی توان فهمید این مفهوم اشاره به چه نوع آثاری دارد.

کارلوس فوئنتس (؟)

/ 2 نظر / 24 بازدید
مجید

مارکز اش که خواندنی است. حالا هر چی می خواهد باشد[لبخند]

ninimart

سایت نی نی مارت شما را به تبادل اطلاعات و تجربیات خود در رابطه با نوزادان و کودکان و ایجاد جوی صمیمی دعوت می کند [گل] پاینده باشید