تو هیچ گپ نزن

محمد حسین محمدی

نشر چشمه

پاییز 1388

2500 تومان

نُه داستان کوتاه از محمدحسین محمدی که نخواندنش گناه همان کس است که خود نخوانده. «آواز شن»، «کبکِ مست»، «تو هیچ گپ نزن»، «هشت نفر بودیم ما که پای نداشتیم»، «پروانه ها و چادرهای سفید»، «مزه آفتاب»، «وطن»، «چَلی» و «رانا» نام این داستان هاست.

/ 1 نظر / 14 بازدید
محسن

سلام. فکر کنم گناه کار خواهم بود. راستی شماره جدید مجله پنجره از عکس حقی بزرگ سرشار است. با واجب الوجود(نگاهی به کنکور) به روزم. ممنون