زنگ زدم بهت خبر بدم که بالاخره اون چیز کذایی داره به مرحله ای می رسه که منتظرش بودیم یکی دیگه تلفنت رو جواب داد و گفت تو همون چند لحظه قبل تصادفی کردی و دارن می برنت بیمارستان. من یک جفت کفش داشتم. یک جفت کفش اسپرت قرمز و مشکلی که زل زدم بهشون. به نظرم تازه اومد.

/ 0 نظر / 15 بازدید