چرک جامگان

می گوید: این بچه ها این همه سال ما را ترک کرده اند و آمده اند اینجا همه ی این راه را هی می آمده اند و هی برمی گشته اند. برای چه؟ همه اش برای خیره سری های تو که حالا دیگر خبری ازش نیست. می آمده اند این جا تا برای خودشان زندگی دیگری درست کنند که تویش تو نباشی...

258

/ 0 نظر / 18 بازدید