دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

چند روزی فایل صوتی کتاب دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیان را گوش کردم. از شنیدن این کتاب، لذت بردم. آدم ها وقتی این طرف و آن طرف توی تاکسی و خیابان و اتوبوس و مترو و پیاده و سواره هستند، می توانند کتاب گوش کنند، اگر به اندازه کافی دلزده از تماشای شهر و صداهای بی خاصیت اطراف هستند. البته باز هم می توان چیزهای دیگری گفت که کاملاً در تضاد با این مطلب باشند. ولی کتاب دکتر نون کتاب خوبی است. چرخش های روایتش را دوست دارم. سادگی اش را. قصه بی سر و تهش را. مصدق خیره سر و سادیستش را. شیزوفرنی دکتر نون را و خوانش ویژه اش از ماجرای کودتای 28 مردادش را. لغزش هایش را و به اعماق چنگ انداختن هایش را.

 

 نقد ساسان قهرمان بر کتاب

گزارشی از سخنان حسین پاینده دربارۀ کتاب

/ 0 نظر / 30 بازدید