هوراتی‌ها و کوریاتی‌ها

«هوراتی‌ها و کوریاتی‌ها» The Horatians and the Curiatians نمایش‌نامه‌ای از برتولت برشت است. آن را رضا کرم رضایی ترجمه کرده و انتشارات رز به همراه نمایشنامه‌ای دیگر از برشت به نام «روشنایی در تنبریس» باز هم با ترجمه رضا کرم رضایی برای اولین بار در سال 1352 منتشر کرده است. کتاب مقدمه‌ی خوبی هم درباره زندگی و آثار برشت دارد که نویسنده‌ی آن مشخص نیست.

همسرایان کوریاتی، همسرایان هوراتی، سه فرمانده قوای کوریاتی (کمان‌دار، نیزه‌دار، شمشیردار)، سه فرمانده قوای هوراتی (کمان‌دار، نیزه‌دار، شمشیردار)، زن‌های هوراتی و زن‌های کوریاتی، اشخاص بازی این نمایش‌نامه‌اند.

داستان از این قرار است که کوریاتی‌ها برای غارت هوراتی‌ها به سرزمین‌های آنان حمله می‌کنند و هوراتی‌ها با شعار «تسلیم نمی‌شویم! هرگز! هرگز!» از سرزمینشان دفاع می‌کنند.

در سه جنگ (سه پرده) به ترتیب، کمان‌دار، نیزه‌دار و شمشیرزن کوریاتی و هوراتی با یکدیگر می‌جنگند.

در جنگ کمان‌داران، پس از پیروزی جزئی اولیه‌ی هوراتی‌ها، کوریاتی‌ها موفق به نابود کردن هفت فوج کمان‌دار هوراتی می‌شوند.

در جنگ دوم نیزه‌دار هوارتی با نقشه‌ی ریزش بهمن کوهستان بر سر کوریاتی‌ها پیش می‌رود اما در لحظه حساس به علت خستگی به خواب می‌رود. (وحشتناک‌تر از شکست در جنگ، برخورد با پوچی است.) در راه پایین آمدن از کوهستان، بسیاری از نیروهایش تلف می‌شوند اما نهایتاً با به خطر انداختن جان خود موفق می‌شود پنج جوخه از هفت جوخه‌ی کوریاتی‌ها را نابود کند. (جنگ هنوز بیداد می‌کند و آن‌ها (کوریاتی‌ها) ذخایر ما (هوراتی‌ها) را از معادن بیرون میکشند.)

برای جنگ سوم و صحنه‌ی کارزار جنگجویان شمشیردار، سه گردان از کوریاتی‌ها با یک گردان از هوارتی‌ها باقی می‌ماند. شمشیردار هوراتی با فرار به عقب نیروی دشمن را وادار به تعقیب خود می‌کند و به علت خستگی و زخمی بودن برخی از آنان، میان قوای دشمن فاصله می‌اندازد آن‌گاه با یک منحنی کوتاه برمی‌گردد و به آنان یورش می‌برد و در نهایت آنان را شکست می‌دهد.

ـ شمشیردار هوراتی: ... یکی را قوی دیدم، دیگری را لنگ / و سومی را خسته و مجروح / آن‌گاه فکر کردم: / هر سه هنوز می‌توانند بجنگند / اما فقط یکی قادر به دویدن است.

ـ همسرایان هوراتی: ... کماندارمان، دشمن را زبون کرد / نیزه‌دارمان، دشمن را بی‌پا ساخت / و شمشیردارمان، پیروزی را به پایان رساند.

ـ استفاده از پرچم‌ها بر روی دوش کمان‌دار، یا نیزه‌دار یا شمشیرزن برای نشان دادن نفرات سپاه.

ـ استفاده از تابلو برای نشان دادن نفرات کمان‌دار، نیزه‌دار و شمشیرزن.

ـ خیلی چیزها در یک چیز نهفته است.

ـ و حشتناک‌تر از شکست در جنگ، برخورد با پوچی است.

ـ تحمل هفت بار رنج، هیچ به کارت نیاید اما اگر رنج هشتمی را تحمل کنی و راه را بر دشمن ببندی به اندازه‌ی هشت بار زحمت پاداشت می‌دهند.

/ 2 نظر / 22 بازدید
معین

سلام مهدی جان بسیار عالی بود نکاتی که اشاره شده [گل]