کشتــار کیشینیوف

این نوشته ای از لئو تولستوی درباره قصابی بزرگی است که سال 1903، روزهای ششم و هفتم آوریل، در شهر کیشینیوف اتحاد جماهیر شوروی روی داده. گزارش نوام چامسکی از این واقعه در کتاب «مثلث شوم» (ج 2) خواندنی است. همکاری پلیس با جماعتی از اوباش برای به خاک و خون کشاندن یهودیان کیشینیوف و دیگر قضایا که روح کلی آن را می‌شود در این چند خطی که از لئو تولستوی نقل شده احساس کرد:

 غم و ترحمی سوزان نسبت به قربانیان بی‌گناه خشم و توحش جماعت اوباش، حیرت از ددخویی به اصطلاح مسیحی‌ها، حرص خوردن از دست مردم به اصطلاح فرهیخته که اوباش را برمی‌انگیزند ولی بعد فسق و فساد آن‌ها را به دیده‌ی قبول می‌نگرند. نفرت و وحشت بنیادی من اما متوجه گناه‌کار اصلی است، این دولت و آن روحانیانش که د رمردم احساس توحش و نفرت و کهنه‌پرستی می‌پرورند، و آن جماعت دولتیان دستیار آن‌ها. جنایتی که در کیشینیوف روی داد چیزی نبود جز پیامد مستقیم تبلیغات دروغ دولت، و خشونتی که با چنین شور و توانی ترویج می‌شود... به سان دولت ترکیه در جریان کشتار ارمنی‌ها، دولت ما نیز نسبت به وحشتناک‌ترین اقدامات خشونت‌آمیز و ددمنشانه، تا جایی که به منافع او لطمه نزند، بی‌اعتنایی نشان می‌دهد.

/ 1 نظر / 13 بازدید
سجادی

آه دوست من! قلمت خیلی معوج است. این نوشته را ذبح کردی با این قلم. من آن را کپی کردم تا در پارسی نوشت با قلم مناسب بخوانم.