مثل دیگران

«نیامده ام این جا تا دست هایم را باز کنم و گل های خیالی نثارتان کنم... من خوب می دانم که مثل دیگران نیستم.»

پیرزن، از توی هال صدایش را بلند می کند که پاشو بیا این برنامه تلویزیونی را ببین چه قدر جالب است. و نمی دانست که من چه قدر محتاج هستم تا سعید را ببینم که توی کالسکله نشسته است، خوابیده است و شعر می خواند. و نمی دانست که دخترش با دیدن سعید یاد شوهر نسرین می افتد و خودش وسط شعر خواندن، از دعوای پسرش با زنش می گوید.

اما من رفتم آن جا توی هال، از توی اتاقم بیرون آمدم و رفتم آن جا توی هال و تا می توانستم دست هایم را باز کردم و گل های خیالی نثارشان کردم. برای شوهر نسرین افسوس خوردم که علیل است و راهکارهای مناسبی برای مشکلات و ناسازگاری  زوج های جوان و خصوصاً پسر و عروس پیرزن دادم.

/ 4 نظر / 14 بازدید
گرفتن مدارک دانشگاهی در تمام مقاطع

[گل][گل][گل][گل][گل] [لبخند][قلب][قلب][قلب][لبخند] با سلام و آرزوی توفیق برای شما از دانشگاههای آسیا و آفریقا و آمریکا و اروپا در همه رشته های تحصیلی ( حتی رشته های علوم پزشکی ) مرتبط با سابقه علمی و کاری ، مدرک دانشگاهی اخذ خواهیم کرد. مناسب جهت ادامه تحصیل ، مهاجرت ، کاریابی ، و ... هزینه ها متناسب با نوع و رتبه علمی دانشگاه و مقطع و رشته ، متفاوت خواهد بود. برای جزئیات بیشتر با ایمیل ذکر شده در تماس باشید. [گل][گل][گل][گل][گل] موبایل = 09144017470 تلفکس : 4416807-0411 با سپاس : عبدالهی از تبریز university_iran@yahoo.com http://university-iran.persianblog.ir [لبخند][قلب][قلب][قلب][لبخند] [گل][گل][گل][گل][گل]

حمیدرضا-------------- بچه های حلقه

پیوند صحنه ها به هم

کچل

سلام سید جان . آقا یه خبری چیزی . اما از نوشته ات که انگار مثل دیگران بود و مثل همیشه مثل هیچکس نبود و مثل خودت بود . یاد اولین داستانی که ازت شنیدم . که همیشه بهتر نوشته ای از همه و شکار کبک بود انگاری . نه ؟

رمو

واقعی و عمیق و ناراحت کننده، مانند حقیقت.