زندگی سگی

کارت را وارد کنيد.

[کات]

کارت معتبر نيست. کارت را برداريد!

[کات]

کارت را وارد کنيد.

[کات]

کارت معتبر نيست. کارت را برداريد!

[کات]

کارت را وارد کنيد.

[کات]

اعتبار کارت ۴۰۰ ليتر

[کات]

مقدار حجم مورد نياز را انتخاب کنيد!

[کات]

حجم انتخابی ۲۰ ليتر

[کات]

اعتبار باقی‌مانده ۳۸۰ ليتر

[کات]

کارت را برداريد!

[کات]

از شير شماره ۱ استفاده کنيد.

[کات]

السلام عليک يا اباعبدالله

  
نویسنده : مهدی موسوی نژاد ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٥
تگ ها :