» قبا گیرم بیلفنجی بقا کو؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» ۱۳٩۳/٢/٢٢ :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» ماجرا :: ۱۳٩٢/٩/٢
» بررسی مجموعه داستان «مرده بازی» :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» یک روز خوب :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» شب نامه :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» «مرده بازی» در فرهنگسرای فردوس نقد شد :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نقد «مرده بازی» در فرهنگسرای فردوس :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» عقاید للـه آقا یا مکاتیب هفتگی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» علی غلامرضایی بخشی آلماجوقی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» زارهای ابرام :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» ارزش هوش :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» ۱۳٩۱/۱٠/۸ :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» شانزدهم آذر، زادروز ابراهیم منصفی (رامی) :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» بین الحرمین :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» چیز در برابر چیز :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» تجاوز قانونی / کوبو آبه :: ۱۳٩۱/٦/٧
» زمانی که یک اثر هنری بودم :: ۱۳٩۱/٦/٥
» ۱۳٩۱/٦/٤ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» اولین باران :: ۱۳٩۱/٥/۳
» سه شنبه نخواهد رسید... (1) :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» پازل ناتمام :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» امروز آرمید... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» همه چیز بی نظیر بود.. :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: ۱۳٩۱/٤/٥
» از خود برانمت :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» نام تو :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» هوراتی‌ها و کوریاتی‌ها :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» روایت من :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» از لای ترجمه ها :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: ۱۳٩٠/٩/٢
» بازی ایتالو کالوینو :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» سوگند خوردید به فرق شکافته من، برای رواج سکه های قلبتان! :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» چه شود که مثل او باشی :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» خنده در تنهایی (طنز رادیویی؛ تناقضات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها)* :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» چرک جامگان :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» خاطرات روزانه ـ بیستم تیر 1390 :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» خاطرات روزانه ـ نوزدهم تیر 1390 :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» درباره ارتباط باخت تیم امید با مفهوم ادبیات :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» بخشی از مقدمه دکتر محمد تقی غیاثی بر نمایشنامه «آوازخوان طاس» / اوژن یونسکو :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» بخشی از فصل آخر رمان دگرگونی نوشته میشل بوتور / ترجمه مهستی بحرینی :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» شرح حال :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٩/٩/٢٩ :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» ۱۳۸٩/۸/٧ :: ۱۳۸٩/۸/٧
» بگذارید این وطن دوباره وطن شود :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» به خاطر هیچ :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» نوشتن 2 :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» ۱۳۸٩/٧/۱٠ :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» به سیاهی چشمانم :: ۱۳۸٩/٧/٦
» صدایش را می‌شنوید؟ (1) :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» پاکی پیکار با خوبی هاست :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» مأمن نو :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» ۱۳۸٩/٤/۱٥ :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» تو هیچ گپ نزن :: ۱۳۸٩/٤/٥
» جناب سرشار شما نه داستان نویس هستی نه پژوهشگر و نه منتقد ادبی :: ۱۳۸٩/٤/٢
» می میرم به جرم آن که هنوز زنده ام :: ۱۳۸٩/۳/۳
» دگرگونی :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» پایان کمدی :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» هنرمند گرسنگی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» تولد نود سالگی استاد سمیعی گیلانی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» همدلی با زندانیان اهل قلم :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» یادداشت‌های 84 :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» هم درد و هم درمان تویی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» کلود لوی استروس: مرگ با میراثی کبیر :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» دادگری پادشاه چین :: ۱۳۸۸/۸/۸
» و از شما که مرا بازداشت کردید هم متشکرم :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» قدردانی و سپاس :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» شخصیت زن :: ۱۳۸۸/٦/٢
» قضیه معترضه :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» دو یادداشت خواندنی :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» دشواری زیستن در سایه استبداد :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» ما بی شماریم :: ۱۳۸۸/٥/٩
» دفاع از نظام اسلامی به هر وسیله؟! :: ۱۳۸۸/٥/۸
» نوشتن دل خوشی می خواهد که این روزها پیدا نمی شود :: ۱۳۸۸/٥/۸
» بگذارید این وطن دوباره وطن شود :: ۱۳۸۸/٥/۳
» برای نهمین سالگرد مرگ شاملو :: ۱۳۸۸/٥/٢
» Ahmadinejad is not my elected president :: ۱۳۸۸/٥/۱
» لاطائلات :: ۱۳۸۸/٥/۱
» خبرنگاری در توییتر :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» سخن مرا بشنوید: آزادشان کنید / شعری از سید علی صالحی :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» کشتــار کیشینیوف :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» برهان قـــاطع :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» پندهای سورائو :: ۱۳۸۸/۱/٧
» شرح ماوقع برای ویلی :: ۱۳۸۸/۱/٤
» نانوشتن باربد گلشیری و یازده نمایشنامه از بکت :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» اوهــام :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» آن سومی کیست؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» سرم هنوز سوت می کشد :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» مثل دیگران :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» تصویری از فراسو :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» مرده بازی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» او دختری را فریب داد :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» ما را همین بس است :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» از بلانشو :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» تأملات :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» تابستان 80 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» فاجعه انسانی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» شریک جرم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» وفدیناه بذبح عظیم... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» پایان کمدی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» خاطرات من و پینتر :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
» احکام :: ۱۳۸٧/۸/٧
» نان و کتاب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» یک خبر خوب اینترنتی برای من :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
» خوابگردی :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» درجست‌وجوی زبانی تازه برای نوشتن :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» Adagio in G minor - Albinoni :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» ۱۳۸٧/٥/٢٠ :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» «حقیقت بوف کور» هم بحمد الله نقد شد :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» ایستادن بر شانه های ضحاک :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» یادداشت ها درباره «ترکه انار» :: ۱۳۸٧/٥/٧
» ۱۳۸٧/٥/٥ :: ۱۳۸٧/٥/٥
» بازگشت ناپذیر ـ یک تندنویسی شبانه :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» ۱۳۸٧/٢/۱٢ :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» «به همین سادگی» سرقت کرده است؟ :: ۱۳۸٧/٢/٦
» و ما کتبت اذ کتبت :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» ۱۳۸٧/۱/٢٥ :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» ۱۳۸٧/۱/٢٤ :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» می اندیشم که شاید خواب بوده ام :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» وبلاگ، جای نوشتن نیست :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» به سوی دیار باقی شتافت :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» دکتر فاستوس :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» با مخاطب های آس و پاس :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جآووا بالبینات والزبر والکتاب المنیر ﴿184﴾ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» صیاد :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» چیزی که کاش نمی نوشتمش :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» کارها دستخوش تقدیرند، تا بدانجا که تدبیر سبب سقوط خواهد بود :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
» مورچه‌ای که داستان‌های علی قانع را خورده است :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» لیزاوتای متعفن من از دیوار باغ پریده است تو... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» شرح ماجراهای روزانه :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» با من مثل باران حرف بزن و بگذار بشنوم... :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» ۱۳۸٦/۱۱/۱ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» برف تکراری :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٦/٩/۱۸ :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» چاقو در آب / فیلمنامه :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» گزارش: در پوست شیر (سایه یک مجاهد) :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» عریضه :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» ۱۳۸٦/۸/٢٢ :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» ۱۳۸٦/۸/۸ :: ۱۳۸٦/۸/۸
» خواهم گشت باز :: ۱۳۸٦/۸/٤
» ۱۳۸٦/۳/٢۱ :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
» ۱۳۸٦/۳/۱٤ :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» ۱۳۸٦/۳/٦ :: ۱۳۸٦/۳/٦
» مضمون تكراري :: ۱۳۸٦/۳/۱
» ۱۳۸٦/٢/٢۸ :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
» ۱۳۸٦/٢/۱۸ :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» ۱۳۸٦/٢/۱۳ :: ۱۳۸٦/٢/۱۳
» ۱۳۸٦/۱/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱/٢٦
» Lost highway :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» ۱۳۸٦/۱/۱۳ :: ۱۳۸٦/۱/۱۳
» بهار است :: ۱۳۸٦/۱/۳
» ( تكه‌پاره ) :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
» وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» جاده‌ي فلاندر :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٥/۱٠/٩ :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» ۱۳۸٥/۱٠/٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» كتـيــبه :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» اين هم از يلدابازی من :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» ۱۳۸٥/٩/٢٧ :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» درس‌هايی از جريان رمان نو (۲) :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» EDVARD MUNCH (12/12/1863-23/1/1944) norwegian :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» ۱۳۸٥/٩/٢۱ :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» ۱۳۸٥/٩/۱٥ :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» ۱۳۸٥/٩/٧ :: ۱۳۸٥/٩/٧
» صل علی محمد ... بوی خوزه آرکاديو آمد :: ۱۳۸٥/٩/۳
» ۶۹ : ۱۹ :: ۱۳۸٥/٩/٢
» همان ارباب خاکستری پوش (۳) :: ۱۳۸٥/٩/۱
» آندورا :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» درس‌هايی از جريان رمان نو (۱) :: ۱۳۸٥/۸/٢٥
» راز شاد زيستن :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» برای سارا و شادمانه آمدنش :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» روزانه :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
» پرشين بلاگ اشتباهاً فيلتر شده بود! :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» ۷۵ : ۱۰ :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» دوبلينی‌ها با ترجمه‌ي داريوش آشوري! :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
» بگو به ماه بيايد؛ چراكه نمی‌خواهم خون صدام حسين را بر ماسه‌ها ببينم :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» ارباب خاكستری‌پوش مخمل‌نشين :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» ارباب خاكستري‌پوش مخمل‌نشين :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» ۱۳۸٥/۸/٦ :: ۱۳۸٥/۸/٦
» ۱۳۸٥/٧/٢٩ :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» مرگ هديه‌ای نيست كه به دست كسی بدهند،‌ كسی به دنبال غم نمی‌گردد :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
» ۱۳۸٥/٦/۱۳ :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
» م. اميد :: ۱۳۸٥/٦/۳
» ۱۳۸٥/٥/٢٩ :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» ۱۳۸٥/٥/٢٥ :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» ۱۳۸٥/٥/٢٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
» ۱۳۸٥/٥/۱٥ :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
» ۱۳۸٥/٥/۱۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» ۱۳۸٥/٤/٢٤ :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ۱۳۸٥/٤/۳ :: ۱۳۸٥/٤/۳
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: ۱۳۸٥/۳/٩
» satyricon :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/٢/٢٤ :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
» مشق سياه :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
» ۱۳۸٥/٢/٧ :: ۱۳۸٥/٢/٧
» بهانه‌هايی برای زيستن در زادگاه :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
» !A received offline :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» ۱۳۸٥/۱/۱٥ :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
» ۱۳۸٥/۱/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۳
» تصويرها و خاطره‌ها :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
» هزار و يك شب :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» آه... سيليا سيليا! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٤/۱۱/٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/٦
» زندگی سگی :: ۱۳۸٤/۱۱/٥
» تكه‌های جنايت :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» مثل شب است :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» جيغ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
» نوشتن :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
» رؤياهای شيرين :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
» pink floyd... The Dark side of The Moon... The time :: ۱۳۸٤/٩/٢٧
» ۱۳۸٤/٩/٢٤ :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
» ۱۳۸٤/٩/٢۱ :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» درخواست :: ۱۳۸٤/٩/۳
» ۱۳۸٤/۸/۱٥ :: ۱۳۸٤/۸/۱٥
» ۱۳۸٤/۸/۱۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» ۱۳۸٤/۸/۸ :: ۱۳۸٤/۸/۸
» ۱۳۸٤/٢/۱٢ :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» ۱۳۸٤/۱/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
» ۱۳۸٤/۱/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱/۱٢
» ۱۳۸۳/۱٢/۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
» ۱۳۸۳/٤/٢۳ :: ۱۳۸۳/٤/٢۳
» ۱۳۸۳/٤/٢٠ :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» ۱۳۸٢/۱٢/۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٢/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٥
» داستانک کهنه :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۳
» چيزی که پيش‌تر نيز شنيده‌ايم... :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٠